Hidrolik presler temel olarak hidrolik (akışkan) gücünden elde edilen basınç ile preslemek (sıkıştırmak) suretiyle şekil verme veya yapıştırma yapan makinelerdir. Mobilya ve ağaç işleme sektöründe kullanılan hidrolik presler işleme tabi olacak malzemeye göre sınıflandırılabilirler. Bu temel işlemleri ana başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz;

  • Değişik işlerde kullanmak üzere sunta, mdf gibi malzemelerin birbirine yapıştırılması,
  • Değişik işlerde kullanmak üzere masiflerin birbirine yapıştırılması,
  • Papellerin birbirine yapıştırılarak kontraplak elde edilmesi,
  • Serenlerin üzerine panel yapıştırarak kapı kanatı imal edilmesi,
  • Plakaların üzerine doğal-suni kaplama, kağıt, pvc, laminat gibi malzemelerin yapıştırılması,

Hidrolik pres seçiminde dikkat edilmesi gereken öncelikli husus presin saydığımız işlerden hangisinde kullanılacağının tespit edilmesidir.

İlk olarak, her bir işlem için gereken spesifik basınç (kg/cm2) yani yüzeyin her bir cm2’sine tatbik edilecek kg cinsinden basınç farklılık gösterebilmekte ve bu oranda hidrolik ünite ile  makinenin konstrüksiyonu da değişebilmektedir. Firmamız AS METAL yetkin mühendis kadrosu ile bu hesaplamaları hassas bir biçimde yapmak için azami dikkati göstermektedir. Ayrıca kullandığımız Avrupa malı hidrolik üniteler (pompa vs…) sayesinde gerekli her basıncı rahatlıkla sağlayabilirken sessiz bir çalışma ortamı da sunmaktadır.

İkinci olarak preslenecek iş ebatları göz önünde tutularak optimum verimliliğin elde edileceği bir pres ebatı belirlenmelidir. Temel işlemler için standart ebatlar bulunduğu gibi özel işlemler için özel ebatlarda hidrolik pres imalatı da mümkündür. Firmamız AS METAL bu konuda da siz değerli müşterilerimize sınırsız seçenek imkanı sunmakta, yetkin mühendis kadrosu ile hassas yapılmış hesaplamalardan sonra her türlü ebadı kalifiye teknisyenleri ile imal edebilmektedir.

Üçüncü olarak pres plakalarının yüzeyinde kullanılacak malzeme değişebilmektedir. Örneğin kağıt, laminat gibi malzemelerin uygulamasında yüzeye krom-nikel paslanmaz çelik plakalar koyulması gerekirken, kaplama, masif gibi malzemelerin uygulamasında yüzeye alüminyum plakalar koyulmalıdır. Firmamız AS METAL bu konuda da siz değerli müşterilerimize gerekli yönlendirme ve bilgi akışını sağlamaktan memnuniyet duyarak doğru iş için doğru makine prensibiyle optimum verimi elde etmeniz için gerekeni sakınmayacaktır.

Dördüncü olarak yapılacak presleme işleminin soğuk mu yoksa sıcak mı yapılacağı değişkenlik gösterebileceğiden pres plakaları bu doğrultuda seçilmelidir. Sıcak plakalar ısıtılma teknikleri açısından; doğrudan elektrik rezistansları vasıtasıyla ısıtılan plakalar veya kızgın yağ sirkülasyonuyla ısıtılan plakalar olarak iki ana başlığa ayrılmaktadırlar.

Firmamız AS METAL her iki ısıtılma tekniği için kendi geliştirdiği çözümleri siz değerli müşterilerine sunmaktadır. Doğrudan elektrik rezistansları vasıtasıyla ısıtılan plakalarda firmamız kendi geliştirdiği ve  her biri birbirinden bağımsız monteli ve kızaklı tüp rezistanslar kullanmaktadır. Bu sayede her bir rezistansa tek tek müdahale edilebilmekte, ileri dönük bakım maliyetleri de asgariye indirilebilmektedir. Kızgın yağ sirkülasyonuyla ısıtılan plakalarda ise kendi geliştirdiğimiz özel kartuşlar içerisinde ısıtılan yağ Avrupa malı sirkülasyon pompası ile plakaların içerisinde döndürülmektedir. Bu sayede elektrik enerjisinde % 40’a varan bir tasarruf sağlamanıza olanak verilmektedir.

Beşinci olarak iş hacmi ve kapasite doğru bir biçimde hesaplanmalı ve seçeceğimiz hidrolik presin isteğiniz doğrultusunda imalat kapasitesine haiz olması sağlanmalıdır. Bunun için standart manuel beslemeli tek veya çok katlı hidrolik presler, otomatik beslemeli tek veya çok katlı hidrolik presler veya kısa-uzun döngülü, yarı otomatik-otomatik hat presleri seçilebilir. Firmamız AS METAL bu konuda da siz değerli müşterilerimize her türlü seçimi sunabilecek kapasiteye sahiptir. Aşağıda presleme hatlarımıza ait iki örneği görebilirsiniz.

a) Tek katlı, üstten baskılı yarı otomatik-otomatik pres hattı.

b) Çok katlı, yarı otomatik-otomatik pres hattı.

Firmamız AS METAL üretimini gerçekleştirdiği hidrolik preslerin tümünde manuel-otomatik açılma sistemini standart olarak kullanmaktadır. Öyle ki tüm preslerimizin üzerinde bulunan bir seçici buton vasıtasıyla çalışma süresi sonucunda hareketli plakanın komutla mı yoksa otomatik olarak mı açılacağı operatör tarafından ayarlanabilmektedir.

Firmamız AS METAL yurtiçinin yanı sıra başta Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiği için CE normlarında imalata azami hassasiyet göstermektedir. Makinelerimiz üzerindeki bütün ekipmanlar CE normlarında olup özenle seçilmiş ve montajları da yine CE normlarına göre özenle yapılmış olup imalat sonrası tek tek test edilmektedir. Bu doğrultuda makinelerimizde konusunda lider Avrupa firmalarının elektrik, elektronik ve emniyet ekipmanları kullanılmaktadır. AS METAL markalı hidrolik presler’deki en önemli güvenlik özelliklerinden biri şudur ki;  diğer tüm preslerin çevresini dönen emniyet teli çekildiğinde sadece makine durmaktayken (bu durumda hareketli plaka arasına sıkışan uzvun kurtarılması başka birinin yardımı olmadan mümkün değildir) AS METAL markalı preslerde makineyi durdurmakla beraber hareketli plakanın açılmasını da sağlar. Bu sayede operatör tek başına da olsa kendini kazaya karşı azami güven altına almış olur.

Türkiye’de mobilya ve ağaç işleme sektörüne yönelik ilk hidrolik presin imalatını gerçekleştirerek sektöre öncülük etmiş olan firmamız AS METAL, 2000’li senelerde de sürekli devam ettirdiği ar-ge çalışmaları’nın meyvesini toplamış; genel olarak imalatı yapılan hidrolik preslerin üzerine PLC kontrol ünitesini standart olarak takan ilk Avrupa firması  olma başarısını göstermiştir. Firmamızın sektörümüze liderlik ve teknolojik gelişmelere öncülük etmesini siz değerli müşterilerimizden aldığımız destek ile görev biliriz.

Gürkan NECİPOĞLU

Fotograf / Video Galerisi