Kalibre zımpara makineleri temel olarak iki ana işlem için üretilen makinelerdir. Bu işlemlerden birincisi kalibrasyon işlemi; yani işlenecek malzemenin kalınlığının homojen olarak tek bir ölçüye getirilmesi, ikincisi ise zımpara işlemi; yani yüzey temizliğinin sağlanmasıdır. Kalibre zımpara makineleri bu işlemlerin sadece herhangi birini yapabilmekle beraber her ikisini de yapabilmektedirler. Sadece kalibrasyon işlemi yapan makineler kaibre makineleri olarak adlandırılırken hem kalibre hem de zımpara yapan makinelerse kalibre zımpara makineleri olarak adlandırılır.

Kalibre zımpara makineleri temel olarak belli bir standarta oturtulamayan, aslen istek doğrultusunda kullanılacakları işe uygun olarak imal edilmesi gereken makinelerdir. Bu sayede makinelerin verimli olarak çalıştırılması sağlanabilir.

Temel olarak çalışma prensipleri; işlenecek yüzeyin değişken sertliklerdeki merdaneler etrafında dönen değişken kalınlıktaki zımpara bantları vasıtasıyla aşındırılması ve eklenebilecek diğer başka üniteler (baskı pedleri vb..) vasıtasıyla yüzey temizliğinin sağlanması olarak açıklanabilir. Dolayısıyla yapılmak istenen işlem neyse makine üzerindeki üniteler (merdaneler) ve bu ünitelerde kullanılacak zımpara bantları ile diğer üniteler de ona göre seçilmelidir. Örneğin yapılacak işlem kalibrasyon ise merdane sertliği ve zımpara bantı kalınlığı arttırılmalı, yapılacak işlem hassas zımpara ise merdane sertliği ve zımpara bantı kalınlığı azaltılmalı ve işin hassasiyetine uygun bir baskı pedi (rijit, pnömatik, piyano vb..) ilave edilmelidir. Merdane ünitelerinin sayısı ise işin kaç döngüde bitirilmek istendiğiyle orantılı olarak arttırılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta zımpara bandı yüksekliğidir. Bir zımpara bandı işlenecek yüzeye ne kadar kısa sürede ne kadar çok temas ederse gözenekleri o derece çabuk dolar ve yüzey işleme hassasiyetini kaybeder. Dolayısıyla makinenin enine göre zımpara bantı yüksekliği de mümkün olan azami oranda omalıdır.

Kalibre ve kalibre zımpara makinelerin temel kullanım alanları; ham malzemlerin (masif, sunta, mdf vb..) kalibrasyonu ve zımparalanması, kaplamalı malzemlerin kalibrasyonu ve zımparalanması, cilalı, vernikli veya boyalı yüzeylerin zımparalanmasıdır.

Konuyu daha anlaşılabilir hala getirmek için iki genel örnekle açıklamakta fayda görüyorum.

Birinci örneğimizde ahşap kapı ve masif mobilya imalatı yapan orta ölçekli bir işletmeyi ele alalım. Bu işletmenin hammadde olarak masif, ham veya yüzeyi kaplanmış sunta ve MDF kullandığını varsayalım. Böyle bir işletmede kalibre zımpara makinesinin kullanılacağı yerler; ham malzemenin kalibrasyonu ve kalibre edildikten sonra yüzeyi kaplanan malzemenin tekrar kalibrasyonu ve hassas zımparasının yapılmasıdır. Bu durumda gerekli makine; birinci ünitesi sert (örneğin 90 şor) merdane ve 80 kum zımparadan oluşan bir kalibre ünitesi, ikinci ünitesi ise daha yumuşak (örneğin 40 şor) merdane ve 120 kum gibi nispeten daha ince bir zımpara ünitesinden oluşan bir kalibre zımpara makinesidir. Zımpara ünitesine de kullanılan kaplama ve malzeme kalınlığına göre uygun bir baskı pedi eklenmelidir. Eğer ince malzemelere standart dışı, ince kaplamalar yapıştırılıyorsa (örneğin 10mm’den ince parçalara 0,8 mm’den ince kaplama) piyano baskı pedi (herbiri birbirinden bağımsız sensörler vasıtasıyla algıladığı yüzey kalınlığına göre zımpara bantına farklı oranda baskı uygulayan tuşlardan oluşur), eğer kalın malzemelere kalın, standarta uygun kaplamalar yapıştırılıyorsa pnömatik baskı pedi (işlenecek yüzeye göre içine doldurulan hava oranında rijit veya hava yastığı şeklinde çalışır) seçilmelidir.

İkinci örneğimizde boyalı yüzeyleri zımparalamak isteyen bir işletmeyi ele alalım. Bu durumda gerekli makine; birinci ünitesi orta sertlikte (örneğin 45 şor) merdane ve ince kum zımparadan oluşan bir zımpara ünitesi, ikinci ünitesi ise daha yumuşak (örneğin 30 şor) merdane ve yüzeye göre seçilebilecek çok daha ince (120, 200, 400 ya da 600 kum gibi) zımpara ünitesinden oluşan bir zımpara makinesidir. Bu makine de yüzey hassasiyeti çok önemli olduğundan kullanılacak ped kesinlikle piyano sistemli olmalıdır. Ayrıca makinenin çıkışında son işlem olarak scotch bride dediğimiz bir fırça ünitesi de bulunmalıdır. İşlenecek yüzeyler boyalı olduğundan ve yüzey hassasiyetini sağlamak azami önem taşıdığından makinenin besleme bantı vakumlu (parçanın hareket halindeyken oynamasını ve dolayısıyla çizelmesini engellemek için emiş gücüyle sabitleyen vakum ünitesi), besleme bantı hızı inverter ile değişken ayarlı, yine zımpara merdanelerinin dönüş hızı inverter ile değişken ayarlı olmalı ayrıca yüzeyin çizilmesine sebep olabilecek tozlardan sakınabilmek için zımparaları temizleyen bir hava üfleyicisi olmalıdır. Bütün bu ünitelerin kolay kullanımını sağlamak için makine NC kontrol sitemiyle işletilmelidir.

Bu örnekleri sayısız oranda çoğaltmak mümkündür.

Siz kıymetli müşterilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet sunma prensibiyle hareket eden firmamız AS METAL Türkiye genel distribütörlüğünü yaptığı ve konusunda uzman İtalyan, SBF Stefani ve CB markalı kalibre zımpara makineleri mağazamızda çalışır durumda sergilenmektedir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bizi aramaktan çekinmeyiniz.

Saygılarımla,

Gürkan NECİPOĞLU

Fotograf / Video Galerisi