Değerli Dostlarımız,

Tüyap, 13 - 17 Ekim 2012 tarihlerinde bu yıl 25.’si düzenlenen Ağaç İşleme Makinesi ve 15.’si gerçekleşen İntermob fuarlarında nanoteknoloji kavramını masaya yatırıyor. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 15 Ekim tarihinde “Nanoteknolojinin Genel Uygulamaları, Ahşap, Orman Ürünleri ve Mobilya Sektörlerinde Kullanımı” başlıklı seminer, nanoteknoloji ile ilgili sektörü bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Üniversite ve sanayide kayda değer adımların atıldığı nanoteknoloji kavramına ışık tutmak, devletin bu alanda verdiği teşvikleri özetlemek, bu sistemin araştırma ve uygulama alanlarını uzmanlar tarafından aktarmak amacı ile düzenlenen seminere Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Direktörü Dr. Volkan Özgüz, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (UNAM)’nden Dr. Bülend Ortaç, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nden Murat Yılmaz konuşmacı olarak katıldılar. Programın moderatörlüğünü ise AS METAL AĞAÇ MAKİNALARI SANAYİ’nden Dr. Serkan NECİPOĞLU üstlendi.

Yarıiletken teknolojileri, mikro ve nano elektronik alanlarında, optik bağlantılı sistemlerde ve üç boyutlu entegrasyon konularında öncü araştırmalar yapan Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Dr. Volkan Özgüz, panel kapsamında, Türkiye’de Nanoteknoloji alanında gerçekleşen AR-GE ve Uygulamaları konularını ele alacak. Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde 2009 yılından itibaren lazer teknolojileri ve uygulamaları üzerine çalışmalar yürüten Dr. Bülend Ortaç; Nanoteknoloji ve Uygulamaları ile Lazer Teknolojisi ve Uygulamaları konularına ışık tutacak. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nden Murat Yılmaz ise, Türkiye’de devletin nanoteknoloji çalışmalarına verdiği destekleri anlattı.

21. yüzyılın sanayi devrimi olarak nitelendirilen nanoteknolojinin Türk sanayinde uygulanma boyutlarının ele alınacağı seminerde araştırma ve uygulama dünyası için nanoteknolojinin stratejik bir değeri olduğunun altı çizildi.

PANEL PROGRAMI

NANOTEKNOLOJİNİN GENEL UYGULAMALARI,

AHŞAP, ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA SEKTÖRLERİNDE KULLANIMI

Panel Konu Başlıkları

 • Nanoteknolojinin Tanıtımı
 • Nanoteknolojinin Uygulama Alanları
 • Nanoteknolojinin Verimliliğe Olan Katkıları
 • Nanoteknolojinin İlgili Sektörlerdeki Uygulamaları,
 • Nanoteknoloji Yatırımlarının Geri Dönüşü (Mali, Markaya Katkısı, Liderlik, Öncülük)
 • Devletin Konuya Yaklaşımları, Teşvikler ve Buna İlişkin Prosedürler
 • 14:00 - 14:20 Moderatör: Dr. Serkan Necipoğlu, As Metal Ağaç Makineleri Sanayi
 • 14:20 - 14:40 Dr. Volkan Özgüz, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Müdürü
 • 14:40 - 15:00 Dr. Bülent Ortaç, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM)
 • 15:20 - 15:20 Murat Yıldız, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
 • 15:20 - 15:40 Moderatör: Dr. Serkan Necipoğlu
 • 15:40 - 16:00 Soru & Cevap

Yer

Karadeniz Toplantı Salonu

Tarih

15 Ekim 2012

Fotograf / Video Galerisi